نقش مستمری در شکوفایی اجتماعی

یکی از معیارهای جوامع پویا، داشتن افراد توانمند و دارای نقش در جامعه است و یکی از مکانیزم‌هایی که افراد را در جامعه توانمند نگه می‌دارد داشتن شغل یا بهتر بگوییم درآمدی ماهیانه است که بر اساس آن بتواند به نقش خودش در اجتماع اهمیت دهد.

پس با پرداخت ماهیانه حقوق مشخص به افراد نه‌تنها نیازهای آن‌ها را برطرف خواهیم کرد بلکه به جامعه و افراد توانمندی و شکوفایی اهدا می‌کنیم.

درخواست کمک مالی

مستمری به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

در حالت کلی هدف خیریه ما کمک به تمام نیازمندان است و بر اساس معیارهای متفاوتی نیازمندان را تعیین و کمک می‌کند.

اما در حالت جزئی مستمری به خانواده‌های کم‌درآمد، زنان بی‌سرپرست، کودکان نیازمند و بدسرپرست، بیماران نیازمند با هزینه‌های درمانی بالا، کودکان یتیم و نیازمند به حمایت‌های مالی و تحصیلی و بسیار موارد دیگری که در زیر این شاخه‌ها قرار خواهند گرفت، تعلق می‌گیرد.

[gravityform id="11" title="false" description="false"]