مقاومت فلسطین: آماده دفاع از مسجدالاقصی در برابر هرگونه تجاوز هستیم