اومیکرونی‌ها چند روز در قرنطینه بمانند؟ | عضو کمیته علمی ستاد کرونا: ۱۴ روز باشد چه کسی می‌خواهد جامعه را اداره کند؟